השרותים שאנו מספקים

ייעוץ

תחום שרותי הייעוץ שלנו נע מנושאים טכנולוגיים בסיסיים דרך ניהול וביצוע פרויקטים ועד שימוש במתודולגיות מתקדמות וחדשניות. אנו יכולים לסייע בבחירת המתודולוגיה המתאימה, הטכנולוגיה והכלים המתאימים ביותר לביצוע המשימה, המשאבים הנדרשים, תקציב ולוח זמנים.

פרוייקטים

אגוז מציעה שרותי פיתוח פרוייקטים באיכות גבוהה המבטיחה החזר גבוה על ההשקעה. אנו נעמיד את נסיוננו הנרחב, עובדי החברה המוכשרים והתשתיות שלנו לעמידה בדרישות הלקוח המחמירות ביותר. אנו מציעים פתרונות גמישים כדי לאפשר לך הלקוח להשלים בהצלחה את הפרויקט שלך במסגרת הזמן והתקציב שהוגדרו. הפרוייקטים ניתנים לביצוע על בסיס שעות או מחיר קבוע (turnkey). פיתוח הפרויקטים, תיעודם והעברתם ללקוח תעשה על פי איפיונו ונוהלי העבודה שלו. אנו באגוז מחוייבים להעברה מלאה של החומר והידע הנצבר בפרויקט ללקוח.

מפתחים באתר הלקוח

כמובילי צוותי פיתוח בעבר אנו מודעים לקושי במציאת וגיוס אנשים המתאימים למשימות. כמו כן, לעיתים קרובות, יש צורך בפתרון נקודתי לזמן קצר ולא לגיוס לטווח הארוך. אנו באגוז מעסיקים אנשים בעלי יכולות טכנולוגיות גבוהות וכושר ניוד על מנת לספק פתרון לאותם מקרים. אנו נטמיע את העובדים בצוותי הפיתוח של הלקוח ונדאג להכשרתם המהירה לפי דרישות הלקוח.

בדיקות תוכנה

בדיקת תוכנה היא שלב קריטי בתהליך הפיתוח. באגוז אנו משתמשים במתארי בדיקות מורכבים ומעמיקים. אנו נעזור בביצוע בדיקות כגון: פונקציונליות, התאמות לחומרה ולמערכת ההפעלה, ביצועים בעומס, רגרסיה ועוד. אנו נספק תוכנית בדיקות מקיפה שתגדיר את הצעדים והתהליכים לביצוע הבדיקה ונעזור לך לבצעה.

הודעה ...